Regisztráció    
   
.: Eötvös Loránd University :.
Email: 
Jelszó: 
.: Universitas Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominata :.
.: Eötvös Loránd University :.
2018. január 17. szerda
home  
   
Regisztrálás
Adatnyilvánosság
 Titulus: 
 Név*: 
 Születési név:   tagi:   tagozati: 
 Anyja neve:   tagi:   tagozati: 
 Születési dátum:   tagi:   tagozati: 
 Levelezési cím (település)*:   tagi:   tagozati: 
 Levelezési cím (utca)*: 
 Levelezési cím (irányítószám)*: 
 E-mail*:   tagi:   tagozati: 
 Telefonszám:   tagi:   tagozati: 
 1. Egyetemi/főiskolai kar (vagy a kar jogelődje) melyen tanulmányokat folytat vagy folytatott (* ha nem volt oktató):   tagi:   tagozati: 
 Szak: 
 Tanulmányok kezdete (* ha nem volt oktató): 
 Végzés éve: 
 2. Egyetemi/főiskolai kar (vagy a kar jogelődje) melyen tanulmányokat folytat vagy folytatott:   tagi:   tagozati: 
 Szak: 
 Tanulmányok kezdete: 
 Végzés éve: 
 3. Egyetemi/főiskolai kar (vagy a kar jogelődje) melyen tanulmányokat folytat vagy folytatott:   tagi:   tagozati: 
 Szak: 
 Tanulmányok kezdete: 
 Végzés éve: 
 Neptun kód: 
 ELTE-s munkaviszony kezdete (* ha nem volt hallgató):   tagi:   tagozati: 
 ELTE-s munkaviszony vége:   tagi:   tagozati: 
Kérjük, jelölje be, ha valamelyik ELTE Alumni tagozatnak is tagja kíván lenni.
(Több tagozatot is bejelölhet.)
 Állam- és Jogtudományi Kar 
 Bölcsészettudományi Kar 
 Természettudományi Kar 
 Informatikai Kar 
 Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
 Társadalomtudományi Kar 
 Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar 
 Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar 
 Egyetemi Kollégium 
 Bibó István Szakkollégium 
 Bolyai Kollégium 
 Eötvös Collegium 
 Illyés Sándor Szakkollégium 
 Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium 
 ELTE Nemzetközi tagozat 
 ELTE Nyugdíjas Klub 
 SEK Alumni Tagozat - Szombathely 
 Jelenlegi munkahelye:   tagi:   tagozati: 
 Foglalkozása/beosztása:   tagi:   tagozati: 
 Egyéb közlendő adat:   tagi:   tagozati: 
 Fénykép:   tagi:   tagozati: 
150*200 pixel (vagy ezzel megegyező oldalarányú) képet várunk
 Jelszó*: 
 Jelentkezési szándékommal igazolom, hogy az ELTE Alumni tagja kívánok lenni, és hozzájárulok ahhoz, hogy fenti adataimat az ELTE az Alumni tagjai számára a honlapon keresztül és az Alumni Titkársága útján tevékenységükkel összefüggésben kezelje és hozzáférhetővé tegye. 
A kitöltésre vonatkozó tudnivalók:
Kérjük, szíveskedjenek a *-gal jelölt mezőket feltétlenül kitölteni!
.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  :.
   
  © 2 0 0 8 - 2 0 1 7   E L T E   A L U M N I    M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE 1053 Budapest, Szerb utca 21-23.    •    Telefon :: 411 6500    •   Webform :: küldje el véleményét!